• Bizi Arayın: 444 54 20
 • Online Alışveriş: Oksilab

Analiz Sertifikalarımız

 • COA-AEROSİL 200
 • COA-AGAR AGAR
 • COA-AKRİLİK ASİT
 • COA-AKTİF KARBON (GRANÜL)
 • COA-AKTİF KARBON (TOZ)
 • COA-ALÜMİNYUM HİDROKSİT
 • COA-ALÜMİNYUM OKSİT
 • COA-ALÜMİNYUM SÜLFAT (OKTADEKAHİDRAT)
 • COA-AMONYUM ASETAT
 • COA-AMONYUM BİFLORÜR
 • COA-AMONYUM BİKROMAT
 • COA-AMONYUM DEMİR(III) SİTRAT
 • COA-AMONYUM KARBONAT
 • COA-AMONYUM MOLİBDAT
 • COA-AMONYUM OKSALAT
 • COA-AMONYUM TİYOSİYANAT
 • COA-ASETİK ASİT
 • COA-ASETON
 • COA-ASKORBİK ASİT
 • COA-BAKIR II KLORÜR (DİHİDRAT)
 • COA-BAKIR İYODÜR
 • COA-BAKIR KARBONAT
 • COA-BAKIR(II) NİTRAT (TRİHİDRAT)
 • COA-BALMUMU BEYAZ
 • COA-BARYUM ASETAT
 • COA-BARYUM HİDROKSİT (OKTAHİDRAT)
 • COA-BARYUM II KLORÜR (DİHİDRAT)
 • COA-BARYUM NİTRAT
 • COA-BARYUM SÜLFAT
 • COA-BENZİL ALKOL
 • COA-BENZOİK ASİT
 • COA-BENZOTRIAZOLE
 • COA-BORAKS (DEKAHİDRAT)
 • COA-BORİK ASİT
 • COA-BROMFENOL MAVİSİ
 • COA-BROMKREZOL MORU
 • COA-BROMKREZOL YEŞİLİ
 • COA-BROMTİMOL MAVİSİ
 • COA-BUTİL GLİKOL
 • COA-BUTİL HİDROKSİ TOLUEN (BHT)
 • COA-CIVA
 • COA-CIVA II KLORÜR
 • COA-CIVA(I) NİTRAT (DİHİDRAT)
 • COA-CIVA(II) NİTRAT (MONOHİDRAT)
 • COA-ÇİNKO ASETAT
 • COA-ÇİNKO KLORÜR
 • COA-ÇİNKO NİTRAT
 • COA-ÇİNKO OKSİT
 • COA-ÇİNKO SÜLFAT (HEPTAHİDRAT)
 • COA-ÇİNKO TOZU
 • COA-DEKSTROZ
 • COA-DEMİR III KLORÜR
 • COA-DEMİR III KLORÜR SIVI
 • COA-DEMİR III NİTRAT (NONAHİDRAT)
 • COA-DEMİR III OKSİT
 • COA-DEMİR SÜLFAT
 • COA-DİETANOLAMİN
 • COA-DİETİLEN GLİKOL
 • COA-DİMETİL FORMAMİD
 • COA-DİMETİL GLİOKSİM
 • COA-DİMETİL SÜLFOKSİT (DMSO)
 • COA-DİPROPİLEN GLİKOL
 • COA-DİSODYUM FOSFAT
 • COA-EDTA
 • COA-ERİOKROM SİYAHI T
 • COA-ETİL ASETAT
 • COA-FENOKSİ ETANOL
 • COA-FENOL KIRMIZISI
 • COA-FENOL KRİSTAL
 • COA-FORMALDEHİT
 • COA-FORMİK ASİT
 • COA-FOSFORİK ASİT
 • COA-GIDA BOYASI - KIRMIZI
 • COA-GIDA BOYASI - MAVİ
 • COA-GIDA BOYASI - SARI
 • COA-GIDA BOYASI - YEŞİL
 • COA-GLİSERİN
 • COA-HEKZAN (HAVA KURUTMALI TİNER)
 • COA-HİDROJEN PEROKSİT
 • COA-HİDROKLORİK ASİT
 • COA-HİNT YAĞI
 • COA-İMMERSİYON YAĞI (MİKROSKOPİ İÇİN)
 • COA-İYOT
 • COA-İZOPROPİL ALKOL
 • COA-İZOPROPİL MİRİSTAT
 • COA-JELATİN
 • COA-KALAY SÜLFAT
 • COA-KALAY(II) KLORÜR (DİHİDRAT)
 • COA-KALSİYUM ASETAT
 • COA-KALSİYUM KARBONAT (GIDA KALİTESİ)
 • COA-KALSİYUM NİTRAT TETRAHİDRAT
 • COA-KALSİYUM SÜLFAT
 • COA-KLOROFORM
 • COA-KOBALT KLORÜR
 • COA-KOBALT OKSİT
 • COA-KOBALT SÜLFAT
 • COA-KSİLEN-KSİLOL (FIRIN TİNERİ)
 • COA-KURŞUN NİTRAT
 • COA-KURŞUN OKSİT
 • COA-LAKTİK ASİT
 • COA-LANOLİN (SUSUZ)
 • COA-LATEKS
 • COA-LİTYUM KLORÜR
 • COA-MAGNEZYUM KLORÜR (HEKZAHİDRAT)
 • COA-MAGNEZYUM OKSİT
 • COA-MAGNEZYUM STEARAT
 • COA-MALAHİT YEŞİLİ
 • COA-MANGAN DİOKSİT
 • COA-MENTOL KRİSTAL
 • COA-METANOL (DERİ KİMYASALI)
 • COA-METİL ETİL KETON
 • COA-METİL ETİL KETON
 • COA-METİL KIRMIZISI
 • COA-METİL TURUNCUSU
 • COA-METİLEN KLORÜR
 • COA-METİLEN MAVİSİ
 • COA-MONO AMONYUM FOSFAT (AMONYUM DİHİDROJEN FOSFAT)
 • COA-MONO ETİLEN GLİKOL
 • COA-MONO POTASYUM FOSFAT (POTASYUM DİHİDROJEN FOSFAT)
 • COA-MONO PROPİLEN GLİKOL
 • COA-NİTRİK ASİT
 • COA-OKSALİK ASİT (DİHİDRAT)
 • COA-OLEİK ASİT
 • COA-PANKREATİN
 • COA-PARAFİN SIVI
 • COA-PERKLOR ETİLEN
 • COA-POLİETİLEN GLİKOL 4000
 • COA-POLİVİNİL ALKOL
 • COA-POTASYUM ALÜMİNYUM SÜLFAT
 • COA-POTASYUM BİKARBONAT
 • COA-POTASYUM BİTARTARAT
 • COA-POTASYUM DİKROMAT
 • COA-POTASYUM FERRİSİYANÜR
 • COA-POTASYUM FLORÜR
 • COA-POTASYUM HİDROKSİT
 • COA-POTASYUM İYODAT
 • COA-POTASYUM İYODÜR
 • COA-POTASYUM KLORÜR
 • COA-POTASYUM KROMAT
 • COA-POTASYUM METABİSÜLFİT
 • COA-POTASYUM OKSALAT
 • COA-POTASYUM PERSÜLFAT
 • COA-POTASYUM SORBAT
 • COA-POTASYUM SÜLFAT
 • COA-PRIMAL AC 33
 • COA-PVP K-30 (POLİVİNİLPROLİDON)
 • COA-ROZOLİK ASİT
 • COA-SAFRA TUZU (BAKTERİYOLOJİ)
 • COA-SAFRANİN
 • COA-SALİSİLİK ASİT
 • COA-SENTETİK TİNER (WHITE SPIRIT)
 • COA-SETİL ALKOL
 • COA-SİLİKAJEL MAVİ
 • COA-SİLİKON ŞEFFAF (ULTRASİL SF 350)
 • COA-SİTRİK ASİT (MONOHİDRAT)
 • COA-SODYUM ASETAT (TRİHİDRAT)
 • COA-SODYUM BENZOAT
 • COA-SODYUM BİKARBONAT
 • COA-SODYUM FLORÜR
 • COA-SODYUM GLUKONAT
 • COA-SODYUM HEGZAMETA FOSFAT
 • COA-SODYUM HİDROKSİT (KOSTİK SODA)-AVRUPA
 • COA-SODYUM HİDROKSİT (LİKİT)
 • COA-SODYUM HİDROKSİT (SUD KOSTİK)
 • COA-SODYUM HİPOKLORÜR
 • COA-SODYUM İYODÜR
 • COA-SODYUM KARBOKSİMETİL SELÜLOZ (CMC-GIDA KALİTESİ)
 • COA-SODYUM KARBOKSİMETİL SELÜLOZ (CMC-TUTKAL TİPİ)
 • COA-SODYUM KARBONAT
 • COA-SODYUM KLORÜR
 • COA-SODYUM KROMAT (TETRAHİDRAT)
 • COA-SODYUM LAURİL ETER SÜLFAT (SLES, TEKSAFON N70)
 • COA-SODYUM LAURİL SÜLFAT
 • COA-SODYUM METABİSÜLFİT
 • COA-SODYUM METASİLİKAT (PENTAHİDRAT)
 • COA-SODYUM MOLİBDAT DİHİDRAT
 • COA-SODYUM NİTRİT
 • COA-SODYUM OKSALAT
 • COA-SODYUM POLİAKRİLAT
 • COA-SODYUM SÜLFİT
 • COA-SODYUM TETRAFLOROBORAT
 • COA-SODYUM TİYOSÜLFAT (PENTAHİDRAT)
 • COA-SODYUM TRİPOLİFOSFAT
 • COA-SORBİTOL
 • COA-STEARİK ASİT
 • COA-SUDAN III
 • COA-SÜLFAMİK ASİT
 • COA-SÜLFÜRİK ASİT
 • COA-TARTARİK ASİT
 • COA-TİTAN DİOKSİT
 • COA-TİYOÜRE
 • COA-TOLUEN (RAPİD TİNER)
 • COA-TRİ KALSİYUM FOSFAT
 • COA-TRİETANOL AMİN
 • COA-ÜRE
 • COA-VAZELİN